WELLCOME BONUS

You get 100 euros from here bonusi.eu Registration link: Click on the banner above. As bet365.com had to buy a betting license from BULGARIA, all old registrations from Bulgaria were canceled, so each of you can take advantage of 100% plus your deposit or 100 EURO again …
This is done in the following way:
1) Sign up for this link to bonusi.eu
2) Deposit at least as much as you want to receive, for example if you want a free 100 leva deposit 100 leva, or 100 Euro for 100 Euro. You only need your registration.
3) Make a bet for an event: sports, casino, poker, games, etc. And after tripling your deposited amounts, you can download them to your account, up to 3 days in your account.
4) You also receive monthly bonuses from the bookmaker on a regular basis for loyalty.
5) You receive bonuses for first deposit and from sports, casino, poker, games, bingo, roulette … etc.

After signing up for your account, you will be able to buy your account for a symbolic amount of $ 0.20 per forecast to win from event bets. Bet according to the possibilities of everyone and the desire for profit. Luck loves brave ones. Good luck…

click here 100% deposit bonus for new customers JOIN NOW

click here to get bonuses

click baner to start now

Вземате 100 евро оттук  bonusi.eu  Линк за  регистрация: кликни на банера горе. Тъй като се наложи bet365.com да закупят лиценз за залози от БЪЛГАРИЯ , то всичките стари регистрации от България бяха анулирани , за това всеки от Вас може да се възползва отново да вземе 100% плюс депозита си или още 100 ЕВРО ОТНОВО…

Това става по следният начин:
1)Регистрирате се на този линк  bonusi.eu
2)Депозирате минимално толкова колкото искате да получите , например ако искате безплатни 100 лева депозирате 100 лева , или 100 евро за 100 евро. Нужна е единствено регистрацията Ви.
3) Правите залог за събитие: спорт, казино, покер, игри и т.н. и след утрояване на депозираните суми можете да ги изтеглите към сметката си, като до 3 дни те отново са в сметката Ви.
4) Освен това периодично за лоялност получавате и месечни бонуси от букмейкъра.
5)Получавате бонуси за първи депозит и от спорт, казино, покер , игри, бинго, рулетка …и др.

След регистрацията Ви, захранването на акаунта Ви и вече можем  да закупите срещу символична сума 0,20 лв. за прогноза, за да печелите от залози на събитие. Залога според възможностите на всеки и желанието за печалба. Късмета обича смелите. Успех.